Юнацька велосипедна Ліга

Дистанційна робота

Військово-патріотична гра "Джура"

Музей історії ПДЮ Ізмаїла

Музей Дунайської флотилії

Автори проекту: Тичина С.А., заступник директора з виховної роботи ПДЮ,

                                  Пастушенко Н.М., методист з організації змістовного дозвілля ПДЮ

 

Актуальність

Організаційно – масова робота займає одне з найважливіших місць, тому що спрямована на самореалізацію вихованців: проявити себе, розкрити і розвинути свої здібності, випробувати свої сили у різних видах діяльності та творчості.

Організація дозвілля вихованців будується на принципі добровільності, диференційованого підходу до різних вікових категорій дітей та відіграють неабияку роль.

Усі масові заходи носять пізнавальний характер. За формою проведення це конкурси, виставки, змагання, вікторини, інтерактивні перерви, зустрічі, тематичні брейн-ринги, ігри та інше, які дозволяють визначити рівень знань, умінь і навичок вихованців ПДЮ та дітей шкіл міста, забезпечити змістовне дозвілля дітей і відповідає плану масових заходів закладу та відділу освіти.

Масові заходи формують у дітей відповідальне ставлення до особистого здоров’я.

Вихованці ПДЮ та учні шкіл міста беруть участь у масових заходах відповідно напрямкам діяльності ПДЮ.

Участь у виставках, складання творчих презентаційних звітів про роботу гуртків Центру буде логічним завершенням річної роботи, як один із способів підведення підсумків та формою стимулювання творчого самовдосконалення гуртківців. 

Координація організаційно-масової роботи у Палаці здійснюється через планування, проведення та підведення підсумків масових заходів, підготовку та видання аналітичних матеріалів (підсумкових наказів, таблиць, діаграм, графіків, звітів про проведення заходів); визначення рейтингу гуртків за результатами участі у масових заходах та нагородження переможців.

Творча особистість дитини – це цілісна індивідуальність, яка виявляє розвинені творчі здібності, мотивацію, вміння, які забезпечують її здатність створювати якісно нові матеріали, технології та духовні цінності, що змінюють на краще життя людини.

Творчий потенціал особистості є історичним резервом, актуалізація якого допомагає підвищити якість суспільних реформ; обдарованість є одним із основних чинників економічного розвитку України в умовах переходу її до нових відносин; творчість і обдарованість є невід’ємною частиною людської духовності, соціальним механізмом, який протидіє регресивним лініям у розвитку суспільства.

Нині проблема обдарованості дітей у нашій державі набула надзвичайної актуальності. Здібні, талановиті люди в будь-якому суспільстві відіграють роль своєрідного локомотива. Завдяки їхнім інтелектуальним зусиллям відбувається прогрес суспільства, здобутками якого користуються всі.

Обдарованість – явище складне, багатогранне. Це диво, яке людям дарує природа. Водночас обдарованими бувають далеко не всі, часом навіть важко зрозуміти, як одна людина може мати вражаючі знання в тій чи іншій сфері.

На сьогоднішній день гостро постає питання патріотичного та громадського виховання. Широкий сплеск інтеграційного процесу все більше стимулює молодь до розширення та поглиблення знань з питань національних цінностей українського народу. Важливу роль посідає відновлення історичної пам'яті про тривалі державницькі традиції України. Особливу увагу заслуговує питання непорушності державного кордону.

Саме тому з метою розвитку патріотичної, громадської та розумової діяльності гуртківців ПДЮ створено пізнавальний проект «Світ моїх пізнань».

Мета:

 • стимулювання пізнавальної діяльності вихованців;
 • розвиток емоційної сфери дитини, як основи формування справжньої культури почуттів;
 • вдосконалення знань рідного краю, Батьківщини, країни тощо;
 • забезпечення духовної єдність поколінь;
 • створення умов для творчого розвитку особистості, виховання інтелігентної, активної творчої особистості;
 • формування поваги до батьків, історико-культурних та духовних надбань рідного народу;
 • залучення гуртківців до участі в інтерактивних перервах Палацу.

Завдання проекту:

 • збір, підготовка та розробка методичних матеріалів для реалізації проекту;
 • формування у дітей інтересу до активного змістовного відпочинку;
 • розвиток вмінь мислити, робити певні висновки через пізнавальну діяльність.

Очікувані результати проекту:

 • залучення гуртківців до участі в розважальних святах та конкурсах;
 • підвищення пізнавальної активності гуртківців;
 • виховання навичок культури спілкування з однолітками;
 • підвищення розумової активності дитини, як запоруки здорового способу життя.

Форми реалізації проекту:

 • інтерактивні перерви;
 • пізнавальні програми;
 • розважальні програми;
 • виховні години.

Цільова аудиторія:

 • вихованці ПДЮ;
 • батьки;
 • викладачі.

Термін виконання:

З 1 вересня по 1 червня.

План реалізації пізнавального проекту «Світ моїх пізнань»

Етапи реалізації

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1.  

Підготовчий

етап

- розроблення Проекту «Світ моїх пізнань», підготовка інформаційних, інструктивно-методичних матеріалів;

Вересень

Тичина С.А.

Пастушенко Н.М.

- проведення організаційних методико-педагогічних заходів щодо реалізації Проекту;

- визначення ресурсів (матеріально-технічних, фінансових та кадрових) для забезпечення реалізації Проекту «Світ моїх пізнань»;

2.

Проектувальний

етап

- розроблення інструктивно-методичного забезпечення Проекту;

Протягом року

Пастушенко Н.М.

- висвітлення освітньо-виховної та розвивальної роботи з дітьми в засобах масової інформації, та на сайті «Хвилю тримай»;

- проведення освітньо-виховної та організаційно-масової роботи, організація соціально-педагогічної роботи з гуртківцями ПДЮ;

- психолого-педагогічний супровід усіх форм діяльності ПДЮ

Пізнавальні програми

1) «Ласкаво просимо у світ дитинства»

Вересень

Пастушенко Н.М.

2) «Безпечне життя – шлях до майбутнього»

Вересень

3) «Щоб у серці жила Батьківщина: до Дня Незалежності України» 

Вересень

4) «Моя Батьківщина – найкраща країна»

Жовтень

5) Година спілкування «Планета толерантності»

Грудень

6) «Людина має творити добро»

Січень

7) «Україна - це Я, Україна – це Ми!»

Лютий

8) Пізнавальна програма «В моєму серці Україна»

Лютий

9) «Тарас Шевченко – митець та провісник долі України»

Березень

10) Екологічна програма «Світ в якому ми живемо»

Березень

11) Розважальна програма «Майдан творчості

Березень

12) «Фабрика приколів жартів ігор та веселощів»

Квітень

13) «Дякуємо за відвагу»

Квітень

14) Подорож Країною цінностей «Ступай в житті дорогою добра

Квітень

15) Пізнавальна програма «Правова Академія» 

Травень

12)

Підсумковий етап

- підведення підсумків роботи з реалізації Проекту «Світ моїх пізнань»;

- узагальнення та оформлення матеріалів із реалізації Проекту «Світ моїх пізнань» рейтингової таблиці участі гуртківців; презентація результатів проектної діяльності, висвітлення у засобах масової інформації

Протягом року

Тичина С.А.

Пастушенко Н.М.

 

Під час проекту процес виховання відбувається за розділами:

I РОЗДІЛ: «Ми – нація єдина», де розглядаються теми для розвитку патріотизму.

 • «Ми люди, які творять дива»;
 • «Мій дім – моя країна»;
 • «Ми нація єдина, твої ми діти, Україно!»;
 • «З любов’ю до рідного краю»;
 • «Моя Україна – найкраща країна»;
 • «Щоб у серці жила Батьківщина: до Дня Незалежності України»;
 • «Ось такі з тобою ми, земляче»;
 • «Патріотами не народжуються»;
 • Уроки мужності «Велич народного подвигу»;
 • Акція «Обеліск»;
 • Акція «Ветеран живе поруч».

II РОЗДІЛ: «Години з правового виховання»

 • «Безвідповідальність та наслідки»;
 • «Як попередити шкідливі звички»;
 • «Що означає жити красиво»;
 • «Правопорушення та злочин»;
 • «Маленькі патріоти-майбутнє всієї Вітчизни»;
 • «Правова культура – міцність держави»;
 • «Мої права та обов’язки».

III РОЗДІЛ: «Вчимося бути добрими», де розглядаються теми волонтерської благодійної роботи.

 • «Ступай в житті дорогою добра»;
 • «Подорож до Країни Цінностей»;
 • «Зростайте добрими людьми»;
 • «У душах людських хай палає тепло, людське милосердя хай творить добро!»;
 • «Добро творити на Землі людині лиш дано»;
 • «Добрі справи»;
 • Акція «Творити диво своїми руками»;
 • Акція «Творить добру справу»;
 • Акція «Діти - дітям».

IV РОЗДІЛ: «Від культури особистості до культури нації».

 • «Видатні українські вчені, діячі, винахідники, які зробили вагомий внесок у розвиток світової науки»;
 • «Ми – європейці: реальність та перспективи»;
 • «Людина. Особистість. Громадянин»;
 • «Бережемо скарби рідного краю»;
 • «Пізнай рідний край та Україну».

 

Додати коментар

Контакти

Комунальний позашкільний
навчальний заклад
Ізмаїльської міської ради
"Палац дітей та юнацтва"

68600 Одеська обл., м.Ізмаїл, пр.Суворова, 20
(04841)2-27-39 (директор),
(04841)7-21-31 (заступник з НВР),
(04841)2-25-17 (приймальня)
pdu20@ukr.net

Карта доїзду >>>

Зворотній зв'язок >>>

Важливе

Техніка безпеки

Вітаємо!

Фотоконкурс "Мої улюблені місця в Ізмаїлі" - 2019

Міський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості "Сузір’я"

Фестиваль-конкурс "Молодь обирає здоров'я"

Шаховий фестиваль "Кубок Дунаю"

Обласний семінар-практикум 2017

Cемінар з туристсько- краєзнавчої роботи

Проект "Козацькими шляхами"

Конкурс "Мистецький РОВЕР"

Фотоконкурс Така різна усмішка

Поділитися

Наша сторінка

Останні коментарі

Проект з розвитку велоруху в Ізмаїлі 

Сайт відділу освіти Ізмаїльської міської ради

Сайт Міністерства освіти та науки України

Педагогічна преса

Форма входу

Зареєструйтесь, будь-ласка, і зможете скористатись усіма перевагами сайту та форуму.

Офіційно

Андрій АбрамченкоАндрій Абрамченко – міський Голова Ізмаїла: «Розуміючи відповідальність за майбутнє підростаючого покоління, ми зобов'язані дати нашим дітям якісне і повноцінне дозвілля, навчити здоровому способу життя, допомогти реалізувати себе у навчанні, спорті, мистецтві, виховувати їх на прикладах високої моральності й патріотизму».
Детальніше >>>

Національна дитяча "гаряча лінія"

Національна дитяча «гаряча лінія»

Онлайн

На сайті 100 гостей та відсутні користувачі

Статистика

Відвідувачі
1152
Статті
1797
Перегляди статей
1616883
Scroll to top